od tvornice do muzeja

Gliptoteka HAZU

Gliptoteka (od starogrčkog glyptos - izduben i theke – spremnica), u izvornom značenju zbirka gema, a u proširenom značenju muzej skulpture

izgradnja

Gradnja industrijskog objekta kožare započela je 1864. i postupno se proširivala do najvećega industrijskog pogona u Zagrebu i šire. Kožara je od osnutka kontinuirano izgrađivala kompleks svojih zgrada otkupljujući i okolne parcele . Veliki požar 1926. godine uništava veći dio pogona i skladišta, a 1938. kožara prestaje s radom

što se proizvodilo?

Kožara je od samog početka, a i kasnije, proizvodila potplatnu, sedlarsku kožu i druge proizvode od kože

danas

Danas je Gliptoteka HAZU smještena u kompleksu bivše zagrebačke tvornice koža, koja je jedan od boljih primjera očuvanosti spomenika industrijske arhitekture 19. stoljeća u Zagrebu

danas se muzej nalazi u četiri zgrade:

  • dvije paralelne zgrade s Medvedgradskom ulicom
  • prizemna zgrada na sjevernoj strani (uglovnica) koja zatvara kompleks prema Maloj ulici i
  • južna zgrada (gdje je smješten stalni postav antičke zbirke) prema Zavojnoj ulici

OD
MANUFAKTURE
DO
TVORNICE

EKOLOGIJA
I
TVORNICA

Prostor gdje se nalazi današnji muzej kao i čitava sredina tog dijela grada Zagreba bila je orijentirana na potok Medveščak koji je uz melinski potok tom području dao karakter proizvodne sredine jer su tu još od srednjeg vijeka bili prvi mlinovi. (od 18. stoljeća uz potok su bile razne manufakture koje kasnije prerastaju u rano-industrijske pogone)

Jačanje industrije poremetilo je ekološku ravnotežu potoka, čije zagađenje postaje veliki komunalni problem i izaziva nezadovoljstvo okolnog stanovništva, koje se putem štampe žali na smrad, onečišćenje zraka, zagađenje vode. Tvornica kože 1938. prestaje sa radom te je uskoro donijeta odluka o smještaju muzeja u prostore bivše kožare. Prenamjenom tvornice u muzej sredina mijenja sadržaj i dobiva kulturni i društveni sadržaj.

kako je izgledao okoliš

Novosti

...“Imali smo već vrućih dana i do 30 stupnjeva C. U stanovito doba dana otvoreni su širom svi prozori. Ali u Palmotićevoj se ulici dogadja u novije doba malone svaki dan, da svi ukućani zatvaraju prozore kao na zapovijed. Razlog: Kroz ovu ulicu vozi se sva roba s državnoga kolodvora. Medju tim vozovima dolaze i velika kola, puna sirove kože i rogova, za zagrebačku tvornicu u Novoj Vesi. Iz tih kola pako izbija tako užasan smrad da se ne može podnositi. I kad kola s kožom već prodju, dugo još ostaje zrak nečist i cijela ulica zaudara po njem.

Priznajemo, da je naša glasovita tvornica kože od velike koristi gradu i uopće da se vrijednost pojedinih gradova prosudjuje više po broju tvornica nego li po broju i veličini parkova, pa da se u tvornicu kože mora sirova koža dopremati. Ali se i to dopremanje može tako udesiti, da se zrak ne zasmradi i ljudsko zdravlje ne truje baš u ovo doba gdje se tolike bolesti šire. Tomu se dade pomoći na dva načina. Koža se može dopremati u dobro zatvorenim škrinjama ili se mora u kolima pokriti tako čvrsto, da smrad ne prodire. Uz to mogla bi se koža prevažati po noći i to preko Sajmišta i pokrajnim cestama do tvornice kože. Molimo da se nešto učini i to odmah, jer se može bez ikakovih troškova.“

Pogled na Sternovu kožaru 1913., detalj s razglednice
Gipsoteka grada Zagreba, prva lokacija muzeja na adresi Bednjanska ulica 23 (gradski majur), c/b fotografija, 12 x 8,5 cm, inv.br. F-21
Dr. Bauer i načelnik Peičić- povodom predaje darovnice 27.10.1937. čime je osnovana Gipsoteka, negativ, inv.br. G/Z-1
Muzej je osnovan 1937. godine pod nazivom GIPSOTEKA
zahvaljujući donaciji zbirke prof. dr. Antuna Bauera gradu Zagrebu. Bauer je još od studentskih dana sakupljao umjetnička djela, osobito skulpturu, te originalne sadrene modele i odljeve.

donacija prof. dr. Bauera

Grad Zagreb osigurao je za muzej drveno spremište na gradskom dobru u Bednjanskoj ulici 23, na Ksaverskoj cesti 21 te na Opatovini 11 Sve su to bili skladišni prostori koji su bili neprikladni za muzejske potrebe

Osim u navedenim prostorima, muzejski predmeti Gipsoteke nalazili su se razasuti po privatnim stanovima, u tadašnjim prostorijama Arheološkog zavoda u Boškovićevoj ulici 3, u podrumu glavne sveučilišne zgrade (danas Trg maršala Tita), u šupi na Akademiji likovnih umjetnosti u Ilici 85 te po raznim atelijerima brojnih umjetnika koji su donirali svoja djela.

borba za prostor

Jutarnji list

NOVI MUZEJ U ZAGREBU

SABRANI MATERIJAL ZA MUZEJ SADRENIH ODLJEVA PRIVREMENO SMJEŠTEN NA GRADSKOM MAJURU U BEDNJANSKOJ ULICI ČEKA, DA SE PRENESE U PODESNIJE PROSTORIJE

Zaslugom prof. Antuna Bauera, agilnog asistenta arheološkog instituta filozofskog fakulteta u Zagrebu, pokrenuto je pitanje osnivanja muzeja sadrenih odljeva u Zagrebu. Kao djak gg. prof. dr. Schneidera i Hoffillera i demonstrator u arheološkom institutu, sakupljao je prof. Bauer već nekoliko godina sadrene modele moderne hrvatske plastike, kao i odljeve grčke i rimske i sredovječne plastike, te antikne gliptike (geme, novac) u nadi, da će jednoga dana ta zbirka potaknuti nadležne faktore, da porae moralno i materijalno oko osnutka zagrebačke gipsoteke. Za vrijeme svojih studentskih putovanja upoznao je prof. Bauer gipsoteke u inozemstvu, tako u Beču, Münchenu, Salzburgu i Ateni i shvatio je važnost osnivanja sličnog muzeja u Zagrebu.

Prošli je mjesec prof. Bauer poklonio gradu Zagrebu oveću zbirku sadrenih odljeva i modela hrvatske plastike i na taj je način udario temelje jednoj korisnoj naučnoj instituciji - budućoj zagrebačkoj gipsoteki. Gradska se općina zainteresirala za stvar i ustupila je prof. Baueru jednu prostoriju na gradskom majuru u Bednjanskoj ulici 25 za privremeno spremište spomenute zbirke; povjerivši mu organizaciju oko osnutka novog muzeja uz obećanje znatne materijalne pomoći. Ne samo gradska općina, već i naše naučne i kulturne institucije pokazale su znatan interes za osnivanje gipsoteke, kao i umjetnici kipari. Tako je Jugoslavenska Akademija znanosti i Umjetnosti povečala zbirku prof. Bauera poklonivši mu 27 sadrenih modela hrvatskih kipara Rendića i Valdeca. Odazvala se i Umjetnička Akademija sa znatnim prilogom od 18 djačkih radova. Medju tim sadrenim modelima nalaze se djela Kogovšeka, Segera, Radauša, Lozice, Filipovića, Krsturca, Goršea, Antunca i Matijevića. U toj su seriji radova naročito zanimljivi modeli mladog, talentiranog i prerano preminulog kipara Segera, jer su oni vjerojatno od njega jedini sačuvani materijal.

I umjetnici kipari živo su se zainteresirali za nastojanja prof. Bauera i upotpunili mu zbirku svojim sadrenim modelima, tako Robert Frangeš, Vanja Radauš, Augustinčić, Kršinić, Kerdić, Juhn, Filipović, Cota i Hudoklin.

Numizmatičko društvo u Zagrebu predalo je kao posudbeni dar prof. Baueru sadrene odljeve renesansnih medalja Pavla Dubrovčanina (Paulus de Ragusa) čiji se originali nalaze u Londonu, Napulju i Firenzi. Važnost osnutka gipsoteke shvatio je i odbor za podizanje spomenika Kralju Tomislavu, te je povjerio svoju zbirku odljeva starohrvatskih spomenika prof. Baueru, da bi materijal za muzej bio što veći i potpuniji. Ako bi se zbirka popunila odljevima portala naših dalmatinskih katedrala i renesansnih plastika u Dalmaciji, hrvatska bi plastika bila dosta cjelovito zastupana. Ovako popunjena gipsoteka dozvoljavala bi potpuni uvid u cijeli umjetničko-kulturno-historijski razvitak hrvatske plastike.

Važnost i potrebu ovakve institucije u Zagrebu osjećaju u prvome redu studenti povijesti umjetnosti i arheologije, koji bi ovako u uredjenoj gipsoteki imali znatan naučni materijal na okupu. Povodom osnivanja gipsoteke prof. dr. Knoll objavio je studentima historije umjetnosti i predavanja o modernoj hrvatskoj plastici, za ljetni semestar, koja bi se imala održati u prostorijama nove gipsoteke. Predavanja te vrsti ne mogu se zamisliti bez ovakvog muzeja, gdje su spomenici o kojima se govori skupljeni na jednome mjestu. Konačno ne samo studenti, već bi i publika na taj način upoznala modele onih spomenika, koji su ili u privatnim zbirkama ili izvan granica Jugoslavije (Meštrovićevi Indijanci, Augustinčićev spomenik Pilsudskome, i t.d. (Ovakav bi muzej koristio i umjetnicima koji bi u njemu mogli da smjeste svoje sadrene modele, koje inače zbog pomanjkanja prostora u atelierima sami razbijaju.)

Zbirka prof. Bauera povečana bojnim prilozima naših umjetnika, te naučnih i kulturnih institucija, broji danas oko 300 sadrenih modela velike plastike, 200 odljevaka starohrvatskih spomenika i otprilike 2.000 komada sitne plastike i gliptike. Tek je jedan dio zbirke mogao biti smješten u prostoriji na gradskom majuru, koja je ad hoc u tu svrhu adaptirana. Ostali je materijal privremeno pohranjen djelom kod prof. Bauera, a djelom kod samih umjetnika.

Ovaj materijal koji predstavlja znatnu zbirku odljeva i modela hrvatske plastike trebalo bi smjestiti u odgovarajuće prostorije, da bude svima pristupačan, pa se tako nameče pitanje gradnje paviljona za gipsoteku. Trebalo bi da se naše naučne i kulturne ustanove kao i gradska općina življe zainteresiraju za ovu zbirku i da materijalnom pomoći omoguće gradnju paviljona u koji bi se smjestili sadreni odljevi i modeli, jer će oni inače u nepodesnom spremištu na gradskom majuru uslijed zime i vlage propasti.
(vema)

donacije gipsoteci

Brojne institucije pokazale su interes za osnivanje novog muzeja te su se u taj proces uključile donacijama Muzejski fundus znatno se povećavao:

  • Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti poklonila je Gipsoteci 27 sadrenih modela hrvatskih kipara Rendića i Valdeca
  • Umjetnička akademija (danas Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu) donirala je 18 djela
  • sami umjetnici kipari svojim su donacijama upotpunjavali zbirku
  • „Odbor za podizanje spomenika kralju Tomislavu“ povjerio je Baueru svoju zbirku sadrenih odljeva hrvatskih spomenika
  • 1940 godine iz Arheološkog zavoda u Gipsoteku dolazi i Zbirka sadrenih odljeva antičke plastike
  • gipsane skulpture Ivana Meštrovića dopremaju se iz njegova atelijera u Ilici 12 i iz depoa na Josipovcu

OSNUTAK
MUZEJA

Tijekom 2. svjetskog rata u većem dijelu kompleksa bila su različita skladišta: papir državne riznice, papir državne tiskare, arhivalije državnog arhiva, vojnog muzeja i arhiva, školski namještaj zagrebačkih škola, namještaj Ministarstva domobranstva, materijal krojačke i postolarske radionice, vojne odore, cipele, skladište padobrana i avionskih motora, devet kompletnih aviona u drvenoj šupi

Prostorom su se privremeno koristili i Zapovjedništvo zračnih snaga, Glavno intendantsko skladište, Hrvatsko društvo umjetnosti.

Unatoč ratnom stanju i prostornim ograničenjima pokušavao se održati redovan stručno-muzejski rad. U radni proces Gipsoteke kao pomoćna radna snaga bili su uključeni i zarobljenici njemačke vojske.

Odlukom Ministarstva unutarnjih poslova NDH Bauer je 20. travnja 1941. dobio dekret da zaplijeni sve prostorije bivše tvornice kože, koja je bila u likvidaciji, tako da je Gipsoteka dobila cijeli kompleks tvornice.

Prostor je bio zakrčen ostatcima tvorničkih postrojenja.

ULAZAK MUZEJA
U TVORNICU I
2. SVJETSKI RAT

Za muzejske potrebe bile su nužne brojne adaptacije i preuređenja industrijskog kompleksa: rušenje bazena za natapanje i štavljenje kože (dubine 2,75 m) te velikog dimnjaka i stražarnice na ulazu u kompleks, uklanjanje pregradnih zidova, strojeva, parnih kotlova i ostataka postrojenja, saniranje lošeg stanja, smrada, masnoće...

Uređuju se izložbene dvorane za izložbe, sadi se zelenilo, uvodi se električna rasvjeta, zatvaraju se otvori dizala, postavljaju se betonske deke među katovima, uređuju se muzejske čuvaonice.

Za javnost je 13. listopada 1945. prvi put otvorena Zbirka antike

ADAPTACIJE
TVORNIČKIH
ZGRADA U MUZEJ

Gipsoteka ulazi u sastav Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti 1950. godine. Odlukom JAZU 1952. godine preimenovana je u GLIPTOTEKU, muzej skulpture.
U muzeju je djelovao i dobro opremljen fotolaboratorij. Sakupljen je značajan arhiv i fototeka za suvremenu likovnu umjetnost. Odlukom Akademije 1951. godine Arhiv se odvaja od muzeja te postaje samostalna jedinica u sklopu HAZU (danas Arhiv za likovne umjetnosti, Gundulićeva 24, Zagreb). Iz arhiva 1952. godine dio muzejskih predmeta (crteži, akvareli i grafike) također su odlukom Akademije predani Kabinetu grafike HAZU.

arhiv

Fototeka i arhiv za suvremenu hrvatsku umjetnost, Gipsoteka, c/b fotografija, 24 x 17,5 cm
Od 80-ih godina 20. stoljeća veća pažnja posvećuje se formiranju stalnih postava, a to su: Zbirka hrvatskog kiparstva od XIX. –XXI. st., Zbirka medalja i plaketa, Zbirka sadrenih odljeva dijela antičkog kiparstva, Zbirka sadrenih odljeva fragmenata nepokretnih spomenika hrvatske kulturne baštine od IX. do XV. st., Zbirka kopija fresaka od XI. do XVI., Zbirka stećaka, Zbirka sadrenih odljeva djela Jurja Matejeva Dalmatinca, Zbirka sadrenih odljeva stećaka. Uz to postoji i studijska Zbirka crteža hrvatskih umjetnika 20.st.
Gliptoteka kontinuirano priređuje retrospektivne i monografske izložbe hrvatskih modernih i suvremenih umjetnika.
Gliptoteka je osnivač manifestacije Trijenale hrvatskog kiparstva koja se kontinuirano održava od 1982. godine. Trijenale daje presjek suvremene kiparske produkcije svake tri godine.
Otvorivši vrata svoja četiri galerijska prostora, Gliptoteka je postala referentno mjesto raznih suvremenih kulturnih manifestacija.

galerijski prostor

Postav izložbe Josipa Vaniste: Vrijeme Gorgone i Postgorgone 1961.-2010., 2010.
Otvoren je i Park skulpture 2000. godine (u realizaciji akademika Miroslava Begovića), kao rijedak primjer parkovnog muzejskog postava skulpture na otvorenom.

GLIPTOTEKA